November 12
Harrisburg, PA
November 14
Nashville, TN